Haptotherapie bij burn-out of stress gerelateerde klachten​​​

Haptotherapie bij burn-out of stress gerelateerde klachten

Heb ik een burn-out of ervaar ik stress?
 
Herken je je in de volgende punten, dan kan er sprake zijn van overspannenheid of burn-out:
 • Harde werker
 • Veel onrust in lijf en verhoogde prikkelgevoeligheid
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld, hoofdpijn, hartkloppingen, hyperventilatie, slapeloosheid, concentratieproblemen.
 • Grote overlevingskracht
 • Geen contact kunnen maken met jezelf en de ander. Niet thuis in eigen lijf.
 • Het idee hebben veel te moeten van jezelf en anderen, geen grenzen voelen/ durven stellen, perfectionisme
 • Veel rationaliseren, constant bezig willen zijn.
 • Mag ik er zijn/ waar ben ik?
 • Hoge eisen aan jezelf, hoog plichtsbesef/ verantwoordelijkheid
 • Niet weten wat bij mij past
 • Moeite met nee zeggen, wenselijk reageren
 • Geen ruimte durven innemen
 • Huidhonger
 • Ontbreken van veerkracht en draagkracht
 • Goed willen doen voor anderen/ grote mate van loyaliteit
 • Controlebehoefte, moeite met loslaten
 • Moeite hebben met ontvangen
 • Als ik het nou nog maar beter doe, dan krijg ik wat ik nodig heb en word ik gewaardeerd
Balans

Haptonomie en stress:
 
De leer van de haptonomie gaat uit vanuit het hexagram van Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie. In het hexagram is sprake van een drie eenheid willen-kunnen-moeten, waar in onze maatschappij het accent op ligt. Oftewel effectiviteit wordt beloond waardoor de affectiviteit, dus onze intermenselijke contactvermogens niet volledig tot ontwikkeling kunnen komen. De tweede trias mogen-passen-durven staat voor gevoel van compleet/ jezelf zijn, authentiek zijn en bepaalt je basiszekerheid.

​Wanneer beide drie eenheden in balans zijn is er sprake van psychisch evenwicht en goed kunnen functioneren van de mens. Bij burn-out en overspannenheid is er sprake van een onbalans en ligt de nadruk op willen-kunnen-moeten. Door in de therapeutische setting meer nadruk te leggen op durven-mogen-behoren ontstaat er meer evenwicht. De haptotherapeut ondersteunt bij het ontdekken van stellen van grenzen, voelen van innerlijk conflict, identiteit/ mag ik er zijn, ontdekken van behoeftes en weer kunnen gaan genieten.

Bij burn-out is er sprake van emotionele uitputting bij mensen die zich beroepsmatig (te) sterk betrokken voelen bij andere mensen.
Haptotherapie bij stress:
 
Kies je voor de hulp van een haptotherapeut? Dan kies je ervoor om je te laten helpen om je eerst ‘naar binnen’ te richten, bij het (weer) te mogen, durven en kunnen voelen wat ‘goed doet’, wat je energie geeft. Pas hierna kunnen grenzen gevoeld gaan worden en geleerd worden hoe die op een constructieve wijze kunnen worden aangegeven. Vooral tijdens de fase van herstel en terugkeer naar het werk is het belangrijk hier alert op te zijn, want de arbeidsmoraal en werkinzet is bij jou erg hoog. (Zie ook: Haptotherapie bij burn-out, door Marli Lindeboom en anderen.)

Als haptotherapeut ondersteun ik jou bij het ontdekken van grenzen, voelen van innerlijke conflict, identiteit/mag ik er zijn, ontdekken van behoeftes en weer kunnen gaan genieten.
Een afspraak maken?

Je hebt geen verwijzing nodig om een afspraak te maken. Bel gerust 06 - 18 96 93 38 of laat je contactgegevens achter. Je hoort snel van me.